Seminarium: Vad krävs för en socialt och ekologiskt hållbar omstart efter pandemin?

Den 1 september arrangerar NOD och ABF Stockholm ett inspirerande morgonseminarium utifrån den färska lägesbilden ”En hållbar omstart efter pandemin – ideella och offentliga perspektiv” där ett stort antal offentliga och ideella erfarenheter har sammanställts för att kunna starta om samhället på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt.

bildanvänd

Pandemin har inneburit en enorm påfrestning på hela samhället. I den hastiga omställningen som situationen krävde har både offentliga och ideella aktörer anpassat sin verksamhet utifrån olika aspekter. En betydande del av omställningen har handlat om att ta steg i rätt riktning för ett socialt och ekologiskt hållbarhetsarbete.

Det är dags att reflektera över socialt och ekologiskt hållbara lärdomar, eftersom det i olika sammanhang uttryckts att omstartsprocessen i samhället kan ses som ett tillfälle att göra hållbara omprioriteringar, med såväl de nationella som globala hållbarhetsmålen i åtanke.

Nyligen publicerade Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och civilsamhället (NOD) en lägesbild för att ge insikter om lärdomar som har dragits av ideella och offentliga aktörer. Med svar från 33 organisationer har NOD sammanställt en aktuell lägesbild i rapportform över framgångsfaktorer och fortsatta utmaningar i arbetet med att ställa om hållbart.

Nu bjuder NOD och ABF Stockholm in till ett seminarium utifrån slutsatserna i lägesbilden. Det blir ett samtal där praktiska lärdomar varvas med inspirerande exempel på hur ideella och offentliga aktörer arbetar med krisberedskap, ekologisk hållbarhet och fortsatt digitalisering, men också utifrån olika gruppers särskilda utmaningar, så som barn och unga.

Inom vilka områden har civilsamhället kunnat ställa om? Hur har pandemin påverkat möjligheterna att arbeta mer hållbart? Och inte minst: vilka praktiska exempel på omställningsprocesser finns i civilsamhället och det offentliga?

Välkomna till ett digitalt seminarium med utgångspunkt från NOD:s lägesbild ”En hållbar omstart efter pandemin – ideella och offentliga perspektiv”, som ger nya och relevanta perspektiv på frågan om hur vi säkrar en hållbar omstart.

Medverkande:

Therese Leijon, chef för socialt hållbara städer på Svenska Röda Korset, Lisa Ivarsbacke, utredare på Barnombudsmannen, Kim Reenaas, generalsekreterare IOGT-NTO och Amanda Björksell, LSU:s representant i FN:s klimatförhandlingar.

Samtalsledare: Veronika Sandmon, kommunikatör NOD och författare till lägesbilden.

Tid och datum: 8.30-9.30, 1 september 2021

Ingen registrering krävs. Samtalet kan antingen ses live på ABF Stockholms Facebooksida eller efteråt via denna Youtube-kanal.