Seminarium: Vad krävs för en socialt och ekologiskt hållbar omstart efter pandemin?

Den 1 september arrangerar NOD och ABF Stockholm ett inspirerande morgonseminarium utifrån den färska lägesbilden ”En hållbar omstart efter pandemin – ideella och offentliga perspektiv” där ett stort antal offentliga och ideella erfarenheter har sammanställts för att kunna starta om samhället på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt.

bildanvänd