Seminarieserie: Hur påverkar EU-relaterade frågor civilsamhället?

Inom ramen för samtalsserien ”NOD möter” arrangeras nu tre seminarier mellan 26-29 oktober som syftar till att tillgängliggöra påverkansmöjligheterna och bidra till kunskapsutjämningen kring EU-relaterade frågor.

EU-bild

EU-politik sätter riktningen för såväl internationell som svensk politik. Det svenska civilsamhällets engagemang i EU-frågor är därför mycket viktigt för att bidra till ett fortsatt demokratiskt EU, som är lyhört inför angelägna samhällsutmaningar. Men EU-processen kan upplevas som komplicerad, vilket är anledningen till att NOD satsar på att kunskapsutjämna inom EU-frågor och förhoppningsvis bidra till sänkta trösklar till påverkansarbetet för civilsamhället.

Samtliga seminarier livesänds via NOD:s Facebook-sida.

 

Civilsamhällets roll och möjligheter i EU

  • 26 oktober klockan 11.30-12.30

Det svenska civilsamhällets engagemang i EU är av stor betydelse för den demokratiska utvecklingen på ett såväl internationellt som nationellt plan. Som civilsamhällesaktör är det därför viktigt att känna till vilka olika påverkansmöjligheter som finns och hur de kan tillvaratas.

Den 26 oktober bjuder NOD in till ett livesänt inspirationsseminarium med konkreta tips och råd om hur civilsamhällesaktörer på bästa sätt kan engagera sig i EU-frågor. Samtalsdeltagarna består av personer som genom sina respektive organisationer driver opinions- och påverkansarbete inom EU.

Medverkande: Louise Grabo, representant för LSU i Europeiska ekonomiska och sociala kommitté, Emil Juslin, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO, Matilda Jansson Broström, policyrådgivare på Svenska Kyrkan Samtalsledare: Karin Neuhaus, kanslichef på NOD.

 

Vikten av ett engagerat civilsamhälle i EU

  • 28 oktober klockan 8.30-9.30

Som svensk civilsamhällesaktör är EU en viktig påverkansplattform – de beslut som tas i Bryssel har direkt inverkan på Sveriges lagar och politik. Men EU:s struktur kan upplevas som svårnavigerad, vilket riskerar att hämma engagemangsnivån för civilsamhällesaktörer. Av den anledningen är det viktigt att aktivt kunskapsutjämna kring hur EU fungerar och vilka påverkansmöjligheter som finns.

Den 28 oktober bjuder NOD in till ett frukostseminarium med fokus på varför det svenska civilsamhällets närvaro är viktigt i EU samt reder ut centrala delar i EU:s påverkansstruktur. Samtalsdeltagarna består av personer med gedigen erfarenhet av EU och civilsamhället.

Medverkande: Ariane Rodert, representant för Svenska Kyrkan i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Gordon Hahn, ordförande för Coompanion Sverige. Samtalsledare: Karin Neuhaus, Kanslichef på NOD.

 

Civilsamhällets betydelse för ett demokratiskt EU

  • 29 oktober kl.11.00-11.45

EU-politik påverkar i högsta grad svensk politik, vilket gör det svenska civilsamhället till en viktig aktör inom EU. Den 29 oktober bjuder NOD in till ett lunchseminarium som gästas av nuvarande och tidigare EU-parlamentariker för att sätta ljuset på just vikten av civilsamhällets närvaro i den europeiska politiken. I samtalet görs bland annat nedslag i demokratiska utmaningar och hur civilsamhället bidrar till att bemöta dem.

Medverkande: David Lega, ledamot för Kristdemokraterna i Europaparlamentet och Jan Andersson, Tidigare EU-parlamentariker och nuvarande representant för PRO i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Samtalsledare: Karin Neuhaus, Kanslichef på NOD.

 

Samtliga seminarier livesänds via NOD:s Facebook-sida. Det enda du behöver göra är att gå in på sidan när seminariet startar.

 

Varmt välkommen!