Se seminariet ”Vad krävs för en socialt och ekologiskt hållbar omstart efter pandemin?”

Den 1 september anordnade NOD och ABF Stockholm ett morgonseminarium utifrån lägesbilden ”En hållbar omstart efter pandemin – ideella och offentliga perspektiv”. Nu kan du se seminariet i efterhand!

Skärmavbild 2021-09-01 kl. 13.07.36

Under seminariet diskuterades möjligheter och utmaningar inför att, med Agenda 2030 som hävstång, kunna återgå till ett nytt normalläge efter coronapandemin. Bland annat samtalades om vilka förutsättningar som finns för att fortsatt kunna utnyttja de fördelar som kommit av den digitala omställningen. Samtalet leddes även in på förutsättningar för att bejaka barn och ungdomars rättigheter under kriser samt vikten av att inkludera samtliga samhällsgrupper i såväl beredskap som hantering av kriser. 

 

Panelen bestod av Amanda Björksell från LSU , Kim Reenaas från IOGT-NTO, Lisa Ivarsbacke från Barnombudsmannen samt Therese Leijon från Svenska Röda korset. Samtalet leddes av Veronika Sandmon, kommunikatör på NOD och författare till lägesbilden ”En hållbar omstart efter pandemin – ideella och offentliga perspektiv”.