Save the date: Forumkonferens 28 maj

Den 28 maj arrangerar NOD och MUCF Forumkonferensen 2020 i Stockholm.

Forumkonferensen är en nationell mötesplats för dialog mellan det civila samhällets aktörer och representanter från offentliga verksamheter. Konferensen arrangeras vartannat år och hålls i år den 28 maj kl. 10.00-15.00 i Stockholm. Den arrangeras av MUCF och NOD.

Mer om programmet, innehållet och hur du anmäler dig kommer att publiceras här.