Inom NOD:s mandat ryms bara frågor som avgörs på nationell nivå. Ser du behov av samverkan på regional eller kommunal nivå? Kontakta din kommun eller region för att få veta mer om hur du bäst går till väga.