Så hanterar vi dina uppgifter

Vid anmälningar till våra arrangemang uppger du ett antal personuppgifter samt har möjlighet att ge ditt samtycke till att synas på eventuella foton som tas. Här förklarar vi närmre vad det innebär. 

Personuppgifter

För att anmäla dig och delta på NODs arrangemang uppger du alltid namn, e-postadress, namn på organisationen du representerar och eventuella behov av tillgänglighetsanpassning. Ibland efterfrågas även telefonnummer, kostpreferenser och allergier. Dessa uppgifter ägs av arrangören NOD och lagras av Ungapped AB, på uppdrag av NOD.

Du har rätt att när som helst kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta info@nodsverige.se. 

Fotografering

Vid anmälan till våra arrangemang, såväl fysiska som digitala, efterfrågas ditt samtyckte till att delta på eventuella foton som tas under arrangemanget. Genom att bocka i ”Jag samtycker till att synas på eventuella foton som tas under arrangemanget” har du godkänt att foton på dig kan komma att användas i exempelvis återrapporteringar av arrangemangen, såsom verksamhetsberättelser, eller på sociala medier kopplade till det specifika sammanhang du deltagit i.

Väljer du att inte bocka i att du samtycker till detta, säkerställer vi att du inte syns på någon av de bilder som eventuellt tas. I början av våra arrangemang uppmanar vi även alltid alla deltagare att inte dela bilder offentligt utan att säkerställa att personerna som syns på bilderna gett sitt samtycke till att synas.