Öppet för anmälan till MUCF:s rikskonferens

Årets rikskonferens arrangeras mellan 27-28 november i Stockholm.