Öppet för anmälan till MUCF:s rikskonferens

Årets rikskonferens arrangeras mellan 27-28 november i Stockholm.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF:s) årligt återkommande rikskonferens har temat ”Ungas inflytande”. Under rikskonferensens två dagar kommer ett särskilt fokus att vara på ungas möjligheter att påverka demokratiska processer och samhället.

Konferensen riktar sig till både offentliga aktörer och civilsamhället. Sista anmälningsdag är den 1 november. Mer information om arrangemanget finns att läsa på MUCF:s hemsida.