Nyhetsbrev (sommar)

Månadens nyhetsbrev informerar bland annat om ett seminarium om internmomsen som arrangeras i Almedalen och en sommarkrönika som blir Karin Neuhaus sista om kanslichef på NOD. Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mailadress? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

NOD (1)

Almedalsseminarium 5 juli: Internmomsen – krokben på civilsamhället

Tisdagen den 5 juli är NOD på plats i Visby för att anordna ett seminarium om den så kallade internmomsen. Seminariet arrangeras tillsammans med Civos och Studieförbunden och ingår i de arrangemang som anordnas inom ramen för Civilsamhällesarenan i Almedalen.

Intermomsfrågan har diskuterats i många år. Det råder inget tvivel om att civilsamhället står enade i frågan: momsen på interna transaktioner är godtycklig och orättvis och sätter käppar i hjulet för ideella och idéburna aktörer. Vad händer nu när riksdagen till slut enats om att avskaffa internmomsen?

Under samtalet presenterar Karin Neuhaus bland annat slutsatserna från NOD:s färska lägesbild, som berör civilsamhällets förslag kring moms- och skattefrågor. Panelen består av:

  • David Samuelsson, Ordförande, Civos
  • Karin Neuhaus, Kanslichef, NOD
  • Johan Fyrberg, Förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan
  • Vasiliki Tsouplaki, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet
  • Malin Danielsson, Riksdagsledamot, Liberalerna


Seminariet arrangeras på Civilsamhällesarenan
 (#civsamarenan) där tio civilsamhällesorganisationer samt NOD arrangerar sammanlagt 15 evenemang under Almedalsveckan.

 

”Jag är väldigt stolt och glad över den starka och tydliga struktur NOD har blivit”

Karin Neuhaus skriver en sommarkrönika och ser tillbaka på en intensiv vår, som har överskuggats av Rysslands invasion av Ukraina men på andra sätt också har varit hoppingivande.

Krönikan är också ett avslutande tack för sex år som kanslichef på NOD, då Neuhaus går vidare till en ny tjänst i augusti.

Information om nomineringsprocessen till PGF

I september är det möjligt att nominera organisationer till Partsgemensamt forum 2023 (PGF). I PGF möts representanter från regeringen och civilsamhället för att diskutera hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer ser ut och kan förbättras.

Mer information om PGF går att hitta på NOD:s webbplats och mer information om nomineringen kommer att kommuniceras via NOD:s nyhetsbrev.

Civos kommer att genomföra ett informationsmöte om PGF den 8 september kl. 10.00-12.00 för de organisationer som är intresserade av att veta mer. Mötet kommer att genomföras på Sensus Möte men med möjlighet till digitalt deltagande. Information om anmälan kommer längre fram.

Har du funderingar kring PGF är du varmt välkommen att kontakta info@nodsverige.se (obs, notera att NOD:s kansli har stängt vissa veckor under sommaren. Se mer nedan).

 

”Lägesbilderna visar att civilsamhället gör avgörande insatser för människor på flykt”

I mars gav styrgruppen NOD:s kansli i uppgift att ta fram lägesbilder för att kartlägga civilsamhällets insatser i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Hittills har fyra lägesbilder publicerats.

Lina Fridén, projektledare, har i en intervju på NOD:s webbplats förklarat vad lägesbilderna vittnar om och vilken funktion de fyller. Läs hela intervjun med Fridén här.

Dokumentation från Forumkonferensen

Den 24 maj arrangerade MUCF och NOD Forumkonferensen. Konferensen arrangeras vartannat år. Syftet är att agera plattform för dialog mellan offentlig sektor och civilsamhället. Konferensen är en breddning av dialogen i Partsgemensamt forum.

Konferensen var digital och hade tema digital dialog och samverkan. Denna skrift är en sammanställning av de tankar som konferensens deltagare delade med sig av.

Möjlighet att medverka i Europeiska hållbarhetsveckan

Nu går det att anmäla event till Europeiska hållbarhetsveckan ESDW, som arrangeras mellan 18 september – 8 oktober. ESDW är ett europeiskt initiativ för att uppmuntra och uppmärksamma aktiviteter och projekt som på olika sätt bidrar till hållbar utveckling.

Är du nyfiken på att läsa mer om syftet med ESDW och vilka event som kan ingå i hållbarhetsveckan? Här finns mer information!

Kansliet sommarstängt

NOD:s kansli kommer att hålla stängt mellan veckorna 28 och 31.

Under denna period kommer det att dröja att få återkoppling från kansliet.

Trevlig sommar!