Nyhetsbrev (juni)

Månadens nyhetsbrev informerar bland annat om en ny lägesbild som behandlar civilsamhällets insatser för barn på flykt från Ukraina. Dessutom har NOD samlat in röster om civilsamhällets inspel till regeringens skrivelse till riksdagen om Sveriges genomförande av Agenda 2030. Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mailadress? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

NOD (1)

Lägesbild: Om barn på flykt från Ukraina

I slutet av mars 2022 gav styrgruppen NOD:s kansli i uppgift att ta fram lägesbilder över civilsamhällets arbete i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Nu kan du läsa den tredje lägesbilden från NOD, som fokuserar på civilsamhällets insatser för barn på flykt från Ukraina.

Denna lägesbild syftar till att titta närmare på situationen för barn på flykt och civilsamhällets arbete för denna grupp. Lägesbilden visar på exempel på verksamheter i vilka ideella organisationer möter barn på flykt från Ukraina. Därefter återges de utmaningar och risker som civilsamhällesorganisationerna identifierat i relation till målgruppen eller verksamheten.

Röster om civilsamhällets bidrag till skrivelsen om Sveriges genomförande av Agenda 2030

Den 24 maj presenterade regeringen en skrivelse till riksdagen om Sveriges genomförande av Agenda 2030. Detta är första gången som regeringen rapporterar om genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling.

I processen har regeringen också inkluderat civilsamhällets perspektiv genom en serie aktiviteter och ett nationellt forum där ideella aktörer har producerat ett kapitel till skrivelsen.

NOD har intervjuat ett antal aktörer om processen och vikten av civilsamhällets perspektiv i arbetet med Agenda 2030.

De intervjuade personerna representerar Regeringskansliet och ideell sektor (Hela Sverige ska leva och Svenska kyrkan).

 

Se eventserien ”Att stärka demokratin i en digital tid” i efterhand

Under maj 2022 arrangerade NOD i samarbete med Internetstiftelsen och en rad andra aktörer en serie föreläsningar och paneldiskussioner kring olika teman av särskild vikt för demokratin i en digital tid.

Serien bestod av event med teman som det demokratiska samtalet på sociala medier samt diskussioner om ansvar för innehåll, krav på reglering och plattformarnas moderering. Nu kan du se eventserien genom att följa länkarna nedan: 
 

 

Nationella samordnaren för Agenda 2030 sammanställer verktyg

Hur ställer man egentligen om för att skapa ett mer hållbart samhälle? Nu har Nationell samordnare Agenda 2030 sammanställt olika verktyg för omställning på sin webbplats för den som letar efter mer handfast metodstöd. Syftet är att ge en överblick över möjliga verktyg, metoder och arbetssätt som är kostnadsfria att ta del av och som vi har fått kännedom om.

länken finns tillgängliga exempel som kan vara en hjälp i transformationen till ett hållbart samhälle utifrån vilket behov din organisation har.