Nyhetsbrev (december)

I decembers nyhetsbrev informerar NOD bland annat om det sista Partsgemensamt forum för året, att NOD ska ta fram en lägesbild om brottsförebyggande arbete och att Sveriges Kvinnoorganisationer släppt en ny rapport om utrikesfödda kvinnors hälsa.

skarmavbild-2023-12-21-kl-172507