Nya representanter från civilsamhället i NOD:s styrgrupp

Vid civilsamhällespartens årliga möte den 2 november, som arrangerades digitalt, valdes flera nya representanter in till NOD:s styrgrupp. Nya organisationer i styrgruppen är Funktionsrätt Sverige, Civos och Sveriges kristna råd.

byt

Det årliga mötet för civilsamhällesparten i NOD anordnades denna gång digitalt på grund av rådande pandemisituation. Vid mötet beslutades att NOD:s styrgrupp består av följande organisationer och representanter:

  • LSU, Hannah Kroksson (ordförande)
  • Forum, Erika Brundin
  • Giva Sverige, Charlotte Rydh
  • Ideell Kulturallians, Anna Rydborg
  • Civos, David Samuelsson
  • Funktionsrätt Sverige, Lotta Håkansson
  • Sveriges kristna råd, Mikael Stjernberg

Civilsamhällesparten i NOD består av totalt 17 nationella paraplyorganisationer. Förutom organisationerna i styrgruppen finns Famna, Sveriges Kvinnolobby, SKOOPI, Concord, SIOS, IOGT-NTO, KLYS, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, NSPH och Sveriges Konsumenter representerade i NOD:s struktur.

Mer information om både civilsamhällesparten och regeringens representanter i NOD finns här.