Ny projektledare på NOD

Den andra maj började My Ahlkvist på NOD som projektledare med kommunikationsansvar. Hon tar sig an rollen med stort engagemang för demokratiskt deltagande och bred erfarenhet av civilsamhället i bagaget.

My Ahlkvist 2 svartvit

My Ahlkvist kommer som en av flera projektledare att leda NOD:s samverkansprocesser. Hon kommer också att ha ett särskilt ansvar för NOD:s utåtriktade kommunikation. 

För att kunna delta i NOD:s processer behövs kännedom om hur man går tillväga, menar Ahlkvist: 

– Kunskapen hos civilsamhället om NOD:s funktion och expertis behöver stärkas, i synnerhet bland mindre organisationer. Därför är det positivt att NOD ständigt verkar för att nå ut till nya aktörer.  

My Ahlkvist kommer senast från barnrättsorganisationen War Child där hon arbetade som projektledare med fokus på psykisk hälsa hos nyanlända ungdomar. Innan dess har hon bland annat arbetat för Fredens Hus och Läkare Utan Gränser, och engagerat sig ideellt i flertalet organisationer. 

Av det långa engagemanget har hon dragit lärdomar. 

– Jag har lagt mycket kraft på att fundera över glappet mellan det praktiska arbete som utförs i civilsamhället och de politiska besluten som fattas. Det känns väldigt spännande att få arbeta för att överbrygga det glappet.  

Studierna i mänskliga rättigheter och utveckling rörde i hög utsträckning demokratisk organisering och hur vital rätten till inflytande är i ett demokratiskt samhälle. 

– Även om processerna blir längre av att släppa in fler aktörer är det effektivt att fylla de luckor som finns i det demokratiska systemet. Det är viktigt för förtroendet och känslan att kunna påverka. Dessutom blir beslutsunderlaget starkare och besluten som kommer ur beslutsprocessen bättre när fler parter kommer till tals. 

Vad ser du mest fram emot? 

– Att lära mig mer om den offentliga parten och de olika nivåerna av samverkan. Sedan ser jag väldigt mycket fram emot att få hålla på med kommunikation! Jag är en skrivande person och har alltid dragits till det journalistiska, så att få syssla med kommunikation i demokratins tjänst känns fantastiskt.