NOD:s nyhetsbrev (september)

Höstens första nyhetsbrev bjuder bland annat på information om ett kommande frukostseminarium om hat och hot mot unga.

NYHETSBREVSLOGGA
Frukost med demokratisamtal – Krymper det unga civilsamhällets utrymme?

Demokratin står stark, men ställs också inför utmaningar. Den 30 september bjuder NOD in till ett seminarium om krympande utrymme för unga.

En grupp som under senare år varit utsatt är unga och barn. Hur påverkar denna utveckling civilsamhällets framtid? Och vad kan offentliga aktörer och civilsamhället göra?

Emelie Nilsson, verksamhetsledare Politik och Påverkan på LSU, presenterar organisationens rapport ”Vi sluter oss inåt”, som handlar om hat och hot riktat mot ungdomsrörelsen.

Dessutom presenterar Karin Wikman, kommunikatör, och Maria Königsson, jurist, från Brottsoffermyndigheten webbplatsen tystnainte.se och berättar om vilket stöd som finns till unga och andra personer i samhällsdebatten som utsätts för hot och hat.

Praktiskt
Tid och datum: 8.30–9.30,
30 september 2020
Länk till Zoom: Sänds till alla deltagare dagen före seminariet
Anmälan: Sker via denna länk senast den 27 september

 

Sveriges kristna råd (SKR) ny organisation i NOD

Under sommaren har SKR anslutit till NOD. Karin Wiborn, generalsekreterare på Sveriges kristna råd, ser fram emot att bidra med SKR:s erfarenheter och få möjlighet att fördjupa samverkan med både andra civilsamhällesaktörer och regeringen.

– Syftet med att ansluta oss direkt är att vi vill ta ett större ansvar i dialogen mellan regering och civilsamhälle eftersom vi är en paraplyorganisation som representerar drygt sex miljoner medlemmar. Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med andra aktörer i olika frågor för ett gott samhälle, förklarar Wiborn.

För att läsa hela intervjun med Karin Wiborn, se NOD:s hemsida.

 

Nomineringar till Partsgemensamt forum (PGF) 2021

Det är fortfarande möjligt att nominera organisationer till Partsgemensamt forum 2021 (PGF), där representanter från regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer ser ut och kan förbättras.

Länk till nomineringen hittar du här och sista dagen att nominera din organisation är 20 september 2020. För mer information om nomineringsprocessen, läs här.