NOD på Forum Jämställdhet

Den 2-3 februari arrangeras Forum Jämställdhet, som är en mötesplats för aktörer som på olika sätt arbetar med jämställdhetsfrågor i Sverige. NOD medverkar som digitala utställare vid årets Forum Jämställdhet.

fj

NOD medverkar för andra året i rad som utställare, denna gång i digital form på grund av rådande pandemi. På plats går det både att få information om NOD:s verksamhet via den digitala montern, men också boka personliga möten med kansliets personal på plats.

Forumet arrangeras av Sveriges Kvinnolobby och är en mötesplats där programmet kompletteras med både offentliga och ideella utställare. För att läsa mer om Forum Jämställdhet, klicka här.