Kulturdepartmentet och NOD arrangerar informationsmöte om den ungdomspolitiska skrivelsen

I eftermiddag arrangerar NOD och Kulturdepartementet ett informationsmöte om den ungdomspolitiska skrivelsen Skr. 2020/21:105, dit ett hundratal organisationer i civilsamhället har bjudits in. Vid mötet medverkar bland annat kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

RK_KU_SV_RGB

I ett pressmeddelande säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind följande:

”Vi kan se att en stor andel av unga har makt att forma sina liv, men det finns grupper som har betydligt sämre levnadsvillkor än andra. Regeringen presenterar i skrivelsen nya prioriteringar för ungdomspolitiken där vi inte minst i pandemins spår ser vikten av att prioritera ungas sociala inkludering och etablering på arbetsmarknaden”

Under mötet kommer även Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) generaldirektör Lena Nyberg att medverka för att informera om MUCF:s uppdrag.

Informationsmötet kommer att spelas in och delas på NOD:s webbplats i efterhand.