Kulturdepartmentet och NOD arrangerar informationsmöte om den ungdomspolitiska skrivelsen

I eftermiddag arrangerar NOD och Kulturdepartementet ett informationsmöte om den ungdomspolitiska skrivelsen Skr. 2020/21:105, dit ett hundratal organisationer i civilsamhället har bjudits in. Vid mötet medverkar bland annat kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

RK_KU_SV_RGB