Malin Lindberg forskar om NOD och innovativ samverkan

2019-2022 kommer Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, att följeforska om NOD för att se hur verksamheten bidrar till innovativ samverkan.

thumbnail_IMG_20191111_142546