Lägesbild: civilsamhällets erfarenheter av bankväsendet Lägesbild: Kostnader för el och energi Lägesbild: Reformeringen av Arbetsförmedlingen – Civilsamhällets perspektiv Lägesbild: Moms- och skattefrågor – civilsamhällets förslag Lägesbilder om civilsamhället och kriget i Ukraina Lägesbild: Moms- och skattefrågor – Civilsamhällets perspektiv Lägesbilder om coronapandemins effekter på civilsamhället