Konferens om styrning och ekonomi

Den 25 september arrangerar Giva Sverige en konferens om styrning i civilsamhället utifrån ett strategiskt och finansiellt perspektiv.

Civilsamhällets Strategiforum är en heldagskonferens som kommer att behandla ämnen som rör investeringar, riskhantering samt juridiska och skattemässiga frågor kopplade till civilsamhället.

Konferensen arrangeras av Giva Sverige, som är anslutet till NOD, i samarbete med PwC och 21 Grams. Mer information om konferensen finns här.