Jeremija Isaković ny verksamhetsutvecklare på NOD

NOD:s nye verksamhetsutvecklare ser fram emot att tydliggöra vad strukturen kan bidra till ifråga om samverkan.

windowlight003

Sedan 3 februari är Jeremija Isaković ny verksamhetsutvecklare på NOD:s kansli. Med en bakgrund inom civilsamhället, bland annat som förbundssekreterare i Serbernas riksförbund, har han en gedigen erfarenhet av idéburen sektor och dess samverkan med offentliga aktörer.

Hur känns det att börja på NOD? Vad ser du fram emot mest?
Det är väldigt spännande att ta sig an denna roll. Möjligheterna att utveckla verksamheten är väldigt goda eftersom det finns en stor kraft och potential i den samverkan som sker och kan ske mellan till exempel myndigheter och civilsamhället. Att arbeta med detta kommer att bli både utmanande och roligt.

Vilken roll tycker du att NOD spelar i samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället?
Min uppfattning är att NOD:s funktion är unik. I gränslandet mellan de olika parterna finns det massor av bra arbete som redan görs, men också ett spännande utrymme att vidareutveckla mötesplatser och verktyg som kan underlätta dialog och samverkan. NOD fyller en viktig roll på det sättet, genom att varken vara en fullt offentlig institution eller en civilsamhällesorganisation. Att ha en fot i båda världarna är att kunna ta tillvara på den kraft och potential som finns hos parterna.

I vilka sammanhang kommer man att träffa dig?
Min roll kommer delvis att vara ganska utåtriktad. Myndigheter och civilsamhällesorganisationer kommer att träffa mig i olika sammanhang, ibland genom direkta möten, där vi berättar mer om NOD:s verksamhet och erbjudande i att skapa mötesplatser och göra verkstad av alla idéer om samverkan. Jag kommer också att processleda viss utveckling som är ny för verksamheten och se över inom vilka nya sakfrågeområden NOD:s erbjudanden kan passa. Sedan kommer jag också ha ett internationellt fokus. Det finns en rad intressanta exempel från andra europeiska och nordiska länder som vi kan dra nytta av att titta närmare på även här.

Hur når man dig?
Precis som alla andra på kansliet finns jag tillgänglig för frågor på mail och telefon. Hör gärna av er till mig, kanske framförallt om du har en idé eller fundering kring NOD:s verksamhet.

Tjänsten som verksamhetsutvecklare är nyinrättad. För att komma i kontakt med kansliet, se denna länk.