NOD:s civilsamhällespart växer Från innovativ till hållbar samverkan – slutrapport från NOD:s följeforskning David Samuelsson – ny ordförande för NOD “Vi fick med oss så många bra och viktiga synpunkter” ”Vi har möjliggjort för fler att vara en del av makten” ”Det var väldigt roligt och givande att vi fick möjligheten att höra civilsamhällets röster” “Att jobba här innebär en chans att göra skillnad” Röster om civilsamhällets bidrag till skrivelsen om Sveriges genomförande av Agenda 2030 ”PGF gör också att både regeringen och civilsamhället får ökad förståelse för varandras vardag och verkligheter” Årsrapport från följeforskningen: Från innovativitet till hållbarhet