Nya arbetsområden: kommunikation Samråd om tillgängliga val Nya arbetsområden: dialog och samråd Nya arbetsområden: kunskapsspridning Nya arbetsområden: stöd och vägledning Dialogmöte om Arbetsförmedlingens projekt Samstart Många perspektiv i samråd om funktionshinderpolitik