Erkännande av ungas engagemang i civilsamhället

I mitten av oktober tillsatte regeringen en utredning om hur ungas engagemang i civilsamhället kan stärkas genom ett offentligt erkännande. Erkännandet ska uppmärksamma redan aktiva och uppmuntra fler unga att engagera sig.

namnlos-design-23 Charlotte Rydh, utredare. Fotograf: Christin Philipson. Jakob Kihlberg, utredningssekreterare. Foto: My Ahlkvist.