Anmälan till utbildningen ”Civila samhället i samhället” öppen

Nu går det att anmäla sig till utbildningen Civila samhället i samhället, som är ett sätt att få fördjupad kunskap om civilsamhället. Kursen arrangeras av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samverkan med MUCF.

banner

Vill du få fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete? Då kan utbildningen ”Civila samhället i samhället” vara till nytta för dig.

Innehåll

  • Grundläggande kunskaper om civilsamhällets idéhistoriska utveckling, 5-7 maj
  • Fördjupade diskussionen om det civila samhällets roll idag, 15-17 september
  • Fokus på praktik och metoder för samverkan mellan det civila samhället och det offentliga, 1-3 december

Under utbildningen möter du forskare, experter och praktiker från både offentlig och idéburen sektor.

Utbildningen genomförs av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samarbete med MUCF och kan ge 7,5 högskolepoäng.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig senast 2 april 2021 här.