Sveriges Konsumenter ny organisation i NOD

”Civilsamhället spelar en oerhört viktig roll för att mobilisera och stärka medborgarna, bland annat i deras egenskap av konsumenter”, menar Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter. Totalt är nu 17 paraplyorganisationer i civilsamhället med i NOD.

Foto: Linus Meyer

Sveriges Konsumenter samlar 19 medlemsorganisationer, däribland Landsorganisationen i Sverige (LO) och Pensionärernas Riksorganisation (PRO). Syftet är att stärka den medvetna konsumtionen och att vara en samlad röst för landets miljontals konsumenter. Organisationen fokuserar särskilt på frågor rörande mat, hälsa, miljö, banker och integritet på nätet.

Nyligen anslöt sig Sveriges Konsumenter till NOD. Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, ser fram emot engagemanget i NOD och att representera konsumenterna i dialogen med regeringen.

Varför väljer Sveriges Konsumenter att ansluta sig till NOD?
– Civilsamhället spelar en oerhört viktig roll för att mobilisera och stärka medborgarna, bland annat i deras egenskap av konsumenter. Den rollen blir än viktigare mot bakgrund av att vi går in i en lågkonjunktur och att vi har mycket stora hållbarhetsutmaningar framför oss som kommer att påverka våra liv och vår vardag. NOD ger oss tillgång till sammanhang där strategiska frågor diskuteras, och där tror vi att vi kan bidra som den breda konsumentrörelsen i Sverige.

Vilka är era förväntningar på arbetet i NOD?
– Att vara del av ett nätverk med goda erfarenheter och idéer, att vara ytterligare en kontaktyta med regeringen, att kunna få inbjudningar och samtal för att verkligen bidra till att påverka för ett starkare civilsamhälle. Som paraplyorganisation hoppas vi också få stöd och idéer, utifrån vår speciella situation som samlande kraft men utan direktmedlemmar.

Finns det något särskilt värdefullt som du tror att Sveriges Konsumenter kan bidra till i NOD:s sammanhang?
– Konsumentperspektivet. Vi blir konsumenter i allt fler sammanhang och här är det viktigt att politiska beslutsfattare tar vara på den potential som finns i civilsamhället med vårt oberoende, vår legitimitet, vår kontakt med målgrupperna, vår relativa snabbhet och vårt nytänkande. Särskilt gäller det i utmaningarna som finns kring klimatsmart och annan hållbar konsumtion, liksom också att försöka minska klyftorna mellan olika grupper av konsumenter.

För en fullständig lista över paraplyorganisationer som finns representerade i NOD, klicka här.