”Samverkan kräver mötesplatser”

I Giva Sveriges senaste nyhetsbrev skrev NOD:s kanslichef Karin Neuhaus om vikten av att skapa arenor för samtal och samverkan.

karin010

Vad menar NOD med mötesplatser? Och vad gör NOD för att samverkan verkligen ska innebära förändring?

”Både civilsamhället och myndigheter efterfrågar alltså utrymme för att träffas, men vi ser också ett stort behov av att fylla mötesplatsen med ett relevant innehåll”

Det är en av slutsatserna i Karin Neuhaus krönika i Giva Sveriges nyhetsbrev Patos. För att ta del av hela nyhetsbrevet Patos, klicka här.