”Civilsamhället har en nyckelroll eftersom deras expertis sträcker sig över så många för agendan relevanta områden” Dokumentation: Ungdomsrådet om klimat- och miljöfrågor