[Obs! Uppskjutet arrangemang]”Rösträtt från 16 år?” – ett webbinarium om ungas delaktighet i allmänna val

I mars 2022 bjuder NOD in till ett frukostwebbinarium där idén om sänkt rösträtt står i fokus. I webbinariet diskuterar representanter från tre olika ungdomsorganisationer varför de anser att rösträtt från 16 år kan bidra till en stärkt demokrati.

Webbinariet är en del i NOD:s fokus på demokratifrågor i samband med firandet av demokratin 100 år.

Medverkande:
⇒ Hanna Thessén, ordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund
⇒ Mayson Joacimsbarn Persson, talesperson Youth 2030 Movement
⇒ Elias Artur Fjellander, vice ordförande RFSL Ungdom

Samtalsledare: Jeremija Isakovic, projektledare NOD.

 

bild.

Bakgrund till webbinariet

På senare tid har idén om att sänka rösträttsåldern till 16 år tagit plats i samhällsdebatten. Enligt rörelsen Youth 2030 Movement, som backas av ett flertal ungdomsorganisationer, bidrar sänkt rösträttsålder bland annat till en högre nivå av inkludering och ett större samhällsengagemang bland unga. Rörelsen menar även att en sänkt rösträttsålder är en logisk utveckling av demokratin och följer den expansion som i Sverige pågått i 100 år. 

Webbinariet sker via Zoom och anmälan görs här.