NOD:s civilsamhällespart växer Från innovativ till hållbar samverkan – slutrapport från NOD:s följeforskning David Samuelsson – ny ordförande för NOD Lägesbild: civilsamhällets erfarenheter av bankväsendet “Vi fick med oss så många bra och viktiga synpunkter” Nyhetsbrev (december) ”Vi har möjliggjort för fler att vara en del av makten” Nyhetsbrev (november) ”Det var väldigt roligt och givande att vi fick möjligheten att höra civilsamhällets röster” “Att jobba här innebär en chans att göra skillnad”