NOD:s nyhetsbrev (maj)

Månadens nyhetsbrev bjuder på information om NOD:s nyligen genomförda demokratilabb och intervjuer med fokus på hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 2030. Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mailadress? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

NYHETSBREVSLOGGA

”Vi kommer att arbeta för att utröna vad en hållbar omstart innebär när vi lämnar pandemin bakom oss”

De 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 gäller allas framtid och spänner över många sakpolitiska områden. Nu kommer NOD:s verksamheter tydligare knyta an till agendan, med samråd och intervjuer på webbplatsen.

Karin Neuhaus, kanslichef på NOD, intervjuades nyligen om vad den tydligare inriktningen på hållbarhetsfrågor kommer att innebära.

Nya NOD möter-intervjuer

NOD fortsätter att samtala med intressanta aktörer, både från det offentliga och den ideella sektorn. Framöver kommer intervjuerna att ha ett tydligare fokus på hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.

Hittills har över trettio artiklar publicerats på NOD:s hemsida. Nyligen intervjuades Kajsa Buzaglo Olofsgård, styrelseledamot i PRO Global och tidigare svensk chefsförhandlare för Agenda 2030.

I intervjun behandlas bland annat processen med att utveckla agendan, hur äldrefrågor relaterar till målen och vad som krävs för en hållbar omstart efter pandemin.

Dessutom återfinns en intervju med Paula Lehtomäki, generalsekreterare vid Nordiska ministerrådets sekretariat, som berättar mer om arbetet med hållbarhetsarbetet inom ramen för Vision 2030.

NOD:s demokratilabb: en vecka av kreativa och konkreta arbetsprocesser

Mellan den 19-23 april samlades nästan 30 representanter från civilsamhället för att göra verkstad av arbetet med Deklaration för en stark demokrati, som signerades ifjol.

Resultatet blev en vecka full av samtal i labbform som syftade till att arbeta fram underlag till civilsamhällets avsiktsförklaring för en stark demokrati de kommande 100 åren. Denna avsiktsförklaring kommer att offentliggöras i juni.

På NOD:s webbplats går det att läsa intervjuer med några av deltagarna från demokratilabbet.

NOD om demokratilabbarna

Inför NOD:s demokratilabbar i slutet av april skrev kommunikatören Veronika Sandmon om sina förväntningar på arrangemanget i form av en krönika om civilsamhällets funktion.

Som en sammanfattning av några av de starkaste intrycken skrev projektledaren Jeremija Isakovic en personlig reflektion under rubriken ”Någonstans närmade vi oss sakta civilsamhällets unika bidrag till demokratin”.