NOD:s nyhetsbrev (juni)

Månadens nyhetsbrev innehåller bland annat information om NOD:s nya lägesbild med temat hållbar omstart samt en demokratideklaration som nyligen har tagits fram av civilsamhällesaktörer. Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mailadress? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

NYHETSBREVSLOGGA

Lägesbild: ”En hållbar omstart efter pandemin – offentliga och ideella perspektiv”

Nyligen publicerade NOD en ny lägesbild med temat hållbar omstart. Den undersöker vilka lärdomar som framför allt den ideella, men även den offentliga, sektorn tar med sig från pandemin in i ett nytt normalläge.

Fokus ligger specifikt på socialt och ekologiskt hållbara lärdomar, eftersom det i olika sammanhang uttryckts att omstartsprocessen i samhället kan ses som ett tillfälle att göra hållbara omprioriteringar, med såväl de nationella som globala hållbarhetsmålen i åtanke.

Lägesbilden finns att läsa i en kortare version på NOD:s webbplats. Där finns också möjligheten att ladda hem den längre versionen av lägesbilden.

 

Civilsamhällets avsiktsförklaring

Nu går det att ta del av den avsiktsförklaring som tagits fram av civilsamhällesaktörer under NOD:s demokratilabb i april 2021.

I avsiktsförklaringen ”Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati” har civilsamhället formulerat sitt unika bidrag till demokratin, sitt åtagande i detta arbete och vilka förutsättningar som krävs för att göra arbetet möjligt.

Mer information finns att läsa om på NOD:s webbplats. Hela avsiktsförklaringen går också att ladda hem direkt här.

 

Nytt ungdomsråd för klimat- och miljöfrågor

Den 24 maj arrangerade NOD och Miljödepartementet ett ungdomsråd om klimat- och miljöfrågor, med temat Stockholm +50 (med fokus på grön återhämtning) samt politik för biologisk mångfald.

Vid ungdomsrådet deltog tretton ungdomsorganisationer samt miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund. Dessutom medverkade flera tjänstepersoner från Miljödepartementet.

Mötet den 24 maj var resultatet av det ungdomsråd om klimatpolitik och Stockholm+50 som arrangerades ifjol. Dokumentationen från den 24 maj finns nu att läsa på NOD:s webbplats.

 

Nya NOD möter-intervjuer

NOD fortsätter att samtala med intressanta aktörer, både från det offentliga och den ideella sektorn. Intervjuerna har numera ett tydligt fokus på hållbarhetsfrågor. Därför har vi samlat de senaste artiklarna i en särskild Agenda 2030-intervjuserie.

Den senaste månaden har intervjuer med representanter från Sida, Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF), CONCORD Sverige och WaterAid publicerats.

Hela artikelserien går också att nå via denna länk.

 

Öppet för nomineringar till Partsgemensamt forum (PGF)

Nu är det möjligt att nominera organisationer till Partsgemensamt forum 2022 (PGF), där representanter från regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer ser ut och kan förbättras.

Här är ett informationsblad som beskriver vad ett deltagande i PGF innebär. Mer information finns på NOD:s webbplats. Länk till nomineringen hittar du här och sista dagen att nominera din organisation är 26 september 2021.

 

”Hållbarhetsfrågorna är här för att stanna”

När samhället arbetar hårt för att sakta återgå till någon form av normalitet återstår de stora samhälleliga utmaningarna. Ekim Caglar, kommunikationsansvarig på NOD, reflekterar i en personlig krönika över en vår och sommar som har inneburit ett större hållbarhetsfokus. Krönikan går att läsa här.

 

EU lanserar Konferensen om Europas framtid

Tanken med Framtidskonferensen är att EU:s medborgare ska få ge sin syn på unionens framtid. Konferensen pågår under ett år, med olika former av medborgardialog, där sakfrågor, demokrati och framåtriktning diskuteras.

Arbetet leds av en plenarförsamling som höll sitt första möte den 19 juni där bland annat Ariane Rodert som svensk ledamot för Svenska kyrkan i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén deltog.

Svenska kyrkan tar nu initiativ tillsammans med andra svenska civilsamhällesaktörer till olika aktiviteter under konferensen. För mer info kontakta: matilda.janson-brostrom@svenskakyrkan.se.

 

MUCF: Datum kart för Kunskapskonferensen 2021

Den 28 oktober arrangeras årets upplaga av Kunskapskonferensen, som anordnas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Temat för årets konferens är det civila samhället och den lokala platsens hållbara utveckling. Anmälan öppnar längre fram och program meddelas via MUCF:s webbplats.