NOD:s nyhetsbrev (december)

Årets sista nyhetsbrev bjuder bland annat på information om ett ungdomsråd om klimatfrågor som arrangerades tillsammans med Miljödepartementet, där bland andra Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och representanter från den unga klimatrörelsen samlades. Prenumerera på nyhetsbrevet här.

nyhetsbrevslogga-1-e1607414076939
Ungdomsråd om klimatfrågor arrangerat tillsammans med Miljödepartementet

Den 25 november anordnade Miljödepartementet och NOD ett ungdomsråd om klimatfrågor.

Där samlades Miljö- och klimatminister tillika vice statsminister Isabella Lövin och cirka tio organisationer inom den unga klimatrörelsen för att diskutera Sveriges arbete för klimatet.

På NOD:s webbplats finns en intervju med Kajsa Fernström Nåtby, departementssekreterare på Miljödepartementet, som beskrev vad som diskuterades och hur Regeringskansliet tar frågan vidare.

 

”När mycket är dåligt finns det större möjligheter att göra något bra”

Vad gör NOD? Och varför behövs samverkan mellan ideella och offentliga aktörer?

Lina Fridén, projektledare på NOD, skriver en krönika om en tung och turbulent samtid där samverkan mellan civilsamhället och offentliga aktörer om akuta samhällsutmaningar ger kraft och inspiration.

 

Nya NOD möter-intervjuer

NOD fortsätter att samtala med intressanta aktörer om hur deras arbete och insatser förändras på grund av coronaviruset.

Hittills har över tjugo artiklar publicerats på NOD:s hemsida, där bland annat Ungdomens Nykterhetsförbunds ordförande Filip Nyman och Sveriges Stadsmissioners ordförande Tomas Lindroos, har intervjuats den senaste månaden.

Dessutom återfinns en längre intervju med Marina Tjelvling, verksamhetsutvecklare på Delmos, som berättar om myndighetens samverkan med civilsamhället och de samråd som har arrangerats i samarbete med NOD.

 

Lägesbild i kortformat

I linje med NOD:s uppdrag i att ge en samlad lägesbild av verksamheter och behov i civilsamhället tar kansliet fram olika kartläggningar och lägesbilder.

Den lägesbild som NOD tog fram i november tar ett brett grepp om aktuella utmaningar i sektorn, med olika sektorsspecifika exempel.

Denna finns att läsa i en kortare version på NOD:s webbplats.

 

Digitaliserad demokrati – framgångar, utmaningar och lärdomar inför framtiden

Den 17 november genomförde NOD seminariet Digitaliserad demokrati – framgångar, utmaningar och lärdomar för framtiden.

Nu kan du läsa ett referat från seminariet, där Funktionsrätt Sverige, IOGT-NTO, SPF Seniorerna och Sverok delade med sig av sina erfarenheter av digitaliseringens effekter på demokratiska processer.

 

Sveriges Konsumenter ny organisation i NOD

På NOD:s webbplats finns en intervju med Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter. Organisationen är den senaste att ansluta sig till NOD. För att läsa hela artikeln, klicka här.