NOD:s nyhetsbrev (augusti)

Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mailadress? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

NYHETSBREVSLOGGA

Seminarium: Vad krävs för en socialt och ekologiskt hållbar omstart efter pandemin?

Den 1 september arrangerar NOD och ABF Stockholm ett morgonseminarium utifrån den färska lägesbilden ”En hållbar omstart efter pandemin – ideella och offentliga perspektiv” där ett stort antal offentliga och ideella erfarenheter har sammanställts för att kunna starta om samhället på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Välkomna till ett digitalt seminarium som ger nya och relevanta perspektiv på frågan om hur vi säkrar en hållbar omstart.  Medverkande: Therese Leijon, chef för socialt hållbara städer på Svenska Röda Korset, Lisa Ivarsbacke, utredare på Barnombudsmannen, Kim Reenaas, generalsekreterare IOGT-NTO och Amanda Björksell, LSU:s representant i FN:s klimatförhandlingar.

Se NOD:s webbplats för mer information om seminariet!

 

Röster inför seminariet om social och ekologisk hållbarhet

Den 1 september anordnar NOD och ABF Stockholm morgonseminariet ”Vad krävs för en socialt och ekologiskt hållbar omstart efter pandemin?” (se ovan).

I en intervju på NOD:s webbplats beskriver några av panelisterna, från IOGT-NTO, Barnombudsmannen och Röda Korset, ett antal av de teman som kommer att behandlas.

 

MSB och NOD arrangerade möte om civilsamhället och krisberedskap

Den 24 augusti genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och NOD ett informationsmöte inför Krisberedskapsveckan (27 september-3 oktober 2021).

Informationsmötet syftade till att ge civilsamhällets organisationer en ökad kunskap och förståelse för vad Krisberedskapsveckan är och hur organisationer kan bidra i kampanjen. Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som genomförs tillsammans med bland annat kommuner.

Målet är att människor ska bli bättre förberedda för kriser och ytterst krig. Har din ideella organisation frågor om Krisberedskapsveckan? Tveka inte på att maila krisberedskapsveckan@msb.se.

 

Öppet för nomineringar till Partsgemensamt forum (PGF)

Det är fortfarande möjligt att nominera organisationer till Partsgemensamt forum 2022 (PGF), där representanter från regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer ser ut och kan förbättras.

Här är ett informationsblad som beskriver vad ett deltagande i PGF innebär. Mer information finns på NOD:s webbplats. Länk till nomineringen hittar du här och sista dagen att nominera din organisation är 26 september 2021.

 

MUCF samlar erfarenheter från digital omställning

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) genomför en studie över den påverkan som digitaliseringen har inneburit för grupperna unga (13-25 år), äldre (65+) och personer med funktionsnedsättningar.

Studien kommer att resultera i en rapport och förslag för hur villkoren för civilsamhällesorganisationer ska kunna förbättras. Arbetet sker både i form av samråd och gruppintervjuer och MUCF söker nu representanter för organisationer som vill dela med sig av sina erfarenheter. För mer information och anmälan, se länken här.

 

Möjlighet att medverka i Europeiska hållbarhetsveckan ESDW

Nu går det att anmäla event till Europeiska hållbarhetsveckan ESDW, som arrangeras mellan
18 september-8 oktober.  European Sustainable Development Week (ESDW) är ett europeiskt initiativ för att uppmuntra och uppmärksamma aktiviteter och projekt som på olika sätt bidrar till hållbar utveckling.

ESDW 2021 bygger vidare på fjolårets initiativ, som resulterade i 4065 aktiviteter i 25 länder, med utgångspunkt från FN:s globala mål för hållbar utveckling. För mer information på svenska, se här.