NOD söker projektledare för möten och metoder

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) söker en projektledare som särskilt arbetar med våra möten och mötesformer. Vi söker en trygg mötes- och processledare som trivs i en föränderlig miljö och som kan tänka strategiskt kring mötesverksamhet. Vi letar efter någon som trivs med att stå i centrum, som gillar att vara värd och arrangör och som älskar att skapa utrymme åt andra.

Rollen innebär en heltidstjänst tills vidare med tillträde i augusti 2023 eller så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 14 maj.

bild postits webben

Om rollen

NOD:s verksamhet kretsar kring att arrangera och facilitera möten mellan offentlig sektor, oftast statliga myndigheter, och det civila samhällets organisationer. Vi söker en projektledare som ska jobba med kärnan i detta uppdrag. Att vara projektledare för våra möten innebär bitvis att själv leda möten, men ännu oftare innebär det att stötta myndigheter och organisationer i att genomföra dem.

Rollen kräver en trygghet och ett engagemang kring möten på både praktisk och strategisk nivå. Det handlar om att välja ut rätt metoder för mötet i såväl fysisk som digital miljö och att kunna lära ut hur ansvariga aktörer använder dem. I detta finns också goda möjligheter att själv utveckla och forma metoderna och redskapen som NOD använder.

Rollen är en av fyra projektledare som tillsammans med kanslichefen utgör NOD:s kansli. Projektledarna har olika specialområden men arbetar gemensamt i långa och korta projekt där samverkan mellan statliga och ideella aktörer står i centrum. NOD:s dialoger och samråd kretsar ofta kring en särskild sakfråga där det civila samhället behöver komma till tals och där det offentliga behöver stöd i att få ett brett underlag. NOD arbetar med alla delar av processen. Det innebär att vi bland annat hjälper till att formulera frågeställningar, tar fram förslag på sändlista, tar fram upplägg för mötet, ger stöd under mötet och ansvarar för dokumentation för processen framåt. Arbetsklimatet på NOD präglas av stor flexibilitet, kreativitet och lyhördhet mot aktörerna och mot vår övriga verksamhet.  Utöver en vana vid möten krävs därför en förståelse för de olika parternas förutsättningar och vad de behöver för stöd i en process.

Projektledaren för möten ansvarar också för att planera och leda möten vi själva står värd för, såsom seminarier och interna möten med de civilsamhällesorganisationer som är anslutna till NOD. Arbetet kräver en övergripande projektledarkompetens och en förmåga att självständigt planera och genomföra såväl interna utvecklingsprocesser som praktiska arrangörsuppgifter.  

Tjänsten omfattar 100 % och är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde i augusti 2023 eller så snart som möjligt.

Arbetet är huvudsakligen förlagt på NOD:s kansli på Stora Essingen men vissa möjligheter till hemarbete finns. Vi tillämpar målstyrd arbetstid och arbete på kvällar och helger förekommer.

OM NOD

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) inrättades år 2018. Kärnan i NOD:s verksamhet är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället. 

NOD spänner över alla sakpolitiska områden och tillhandahåller konkreta metoder för att involvera civilsamhället i beslut som fattas av politiker och myndigheter på nationell nivå. Värdet ligger både i att fler kommer till tals och att myndigheter får en ökad träffsäkerhet och kvalitet i sitt arbete genom inspel från civilsamhället. Vi bidrar exempelvis till att tillgängliggöra information om pågående beslutsprocesser och koppla samman myndigheter och departement med grupper som berörs av deras frågor.

NOD består av ett kansli och en styrgrupp. I styrgruppen ingår ett antal valda företrädare för de paraplyorganisationer som är anslutna till NOD, samt företrädare från ett antal departement på Regeringskansliet. 

Profil och kompetenskrav

Vi söker en prestigelös och engagerad kollega som tycker om att arbeta i gemensamma processer, arrangera möten och leda samarbeten. NOD är en liten organisation med ett viktigt uppdrag att se till att fler kommer till tals i viktiga processer och att statliga aktörer får ett så brett underlag som möjligt när de ska ta beslut. Vi söker en engagerad och kreativ mötesarrangör som har vana av att prata inför grupp och leda möten, som tycker att det är lätt och roligt att praktiskt arrangera möten och som tycker om att utveckla sådan verksamhet.

Vi tror att du som söker dig hit tycker om att jobba i en ombytlig miljö med en bredd av frågor och aktörer. Vi tror också att du intresserar dig för frågor om ideella organisationers förutsättningar och statens relation till det civila samhället.

Kompetenser och förmågor

 • Trygghet och kompetens i att arrangera möten och seminarier. Kan tänka in detaljer i förhållande till syftet och snabbt komma vidare i genomförandet.
 • Praktisk kompetens inom mötesledning och facilitering. Kan leda grupper mot tydliga gemensamma mål.
 • Strategisk kompetens inom mötesformer och verktyg i fysiska och digitala mötesmiljöer. Kan öka kvaliteteten och bredda deltagandet och anpassa former efter syftet.
 • Förmågan att formulera diskussionsfrågor och göra svåra ämnen begripliga och intressanta. Kan leda processer med abstrakta eller komplexa frågeställningar.
 • Förståelse för digitala verktyg och mötesformer och kompetens i att anpassa och tillämpa dem på bästa sätt.
 • Kompetens inom metoder för strukturerad insamling av åsikter och information, såsom för utvärdering och andra enkäter.

Det är särskilt meriterande om du har

 • Utbildning eller erfarenhet inom event- och mötesverksamhet.
 • Utbildning inom mötes- och processledning
 • Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet.
 • Förståelse för civilsamhället och erfarenhet av att leda projekt eller organisationer i ideell sektor.
 • Kunskaper i att skriva mötesanteckningar eller referat.

Ansökan

Skicka ett personligt brev om max en A4-sida samt CV till anders.lindell@nodsverige.se senast den 14 maj. Namnge dokumenten enligt formatet FörnamnEfternamnCV och FörnamnEfternamnBrev. Vi kallar till intervjuer löpande.    

Frågor

Frågor om tjänsten besvaras av kanslichef Anders Lindell,
anders.lindell@nodsverige.se eller 0767 888 665

Facklig kontakt är Mattis Ekestaf,
mattis.ekestaf@nodsverige.se eller 0704 200 259