NOD-artikel i Ideellt engagemang

Nyligen publicerades tidningsbilagan Ideellt engagemang av Mediaplanet, där en artikel om NOD ingår.

unnamed

Vad är syftet med NOD? Och vilka förväntningar kan man ha på strukturen? Det är två av frågorna som besvaras av kanslichefen Karin Neuhaus och handläggaren Mattis Ekestaf i tidningen Ideellt engagemang.

Tidningen kommer både att delas ut under Almedalsveckan, men har också skickades med som bilaga till Svenska Dagbladet.

Hela artikeln om NOD går att läsa på Hållbarhetsportalen.