MUCF utlyser forskningsmedel för studier av civilsamhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in forskare att ansöka om finansiering av studier som rör det civila samhället. Sista ansökningsdag är den 16 maj 2021.

unnamed

Forskningsmedlen syftar till att öka kunskapen om det svenska civilsamhället, exempelvis rörande dess utveckling och organisering. Syftet är också att långsiktigt bistå myndigheter, regioner och kommuner med kunskap om civilsamhället. MUCF formulerar följande prioriterade områden för 2021:

  • Hur påverkas civilsamhällets organisationer av styrning och krav på mål- och resultatuppföljning som externa aktörer ställer?
  • Hur ser möjligheter och villkor ut för civilsamhällets aktörer att delta i dialog- och kommunikationsprocesser mellan det offentliga och det civila samhället på särskilt lokal och regional nivå?
  • I vilka former och för vilka syften organiserar sig människor idag? Hur påverkar digitalisering organiseringen? Hur förhåller sig den offentliga sektorn och andra aktörer till människors organisering i traditionella och nya former?
  • Det civila samhällets roll som utförare eller partner i IOP (eller motsvarande). Hur är villkoren och förutsättningarna för organisationer som utför välfärdstjänster?
  • Vilka personer eller grupper deltar inte i det civila samhället? Varför är vissa grupper underrepresenterade? Vad finns det för hinder för deltagande och hur kan de övervinnas?
  • Hur påverkas det civila samhället av coronapandemin? På vilka sätt kan demokratin förbättras eller försvagas mot bakgrund av pandemin?

Drygt tre miljoner kronor kommer att delas ut. Projekttiden kan vara ett eller två år.

För information, besök MUCF:s webbplats.