Miljödepartementet om ungdomsrådet om klimatfrågor

Den 25 november anordnade Miljödepartementet och NOD ett ungdomsråd om klimatfrågor. Nu har departementet skrivit en artikel om några av de ämnen och teman som behandlades under mötet.

RK_M_SV_RGB

Vid mötet den 25 november samlades miljö- och klimatminister Isabella Lövin, statssekreterare Eva Svedling, medarbetare på Miljödepartementet och tio organisationer inom den unga klimatrörelsen, för att diskutera Sveriges arbete för klimatet och inriktningen för högnivåmötet Stockholm+50 ur ett ungdomsperspektiv.

Deltagande organisationer från civilsamhället var Fältbiologerna, Global Shapers, Klimatstudenterna Sverige, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, PUSH Sverige, Sáminuorra, Scouterna, Svenska Kyrkans Unga, we_change och WWF Sweden Youth.

I denna artikel beskriver Miljödepartementet vikten av mötet och några av de teman som togs upp under samrådet.