”Det är dags att fira – och arbeta vidare för en stark demokrati” ”Vi hoppas att vi med det här temat kan bidra till kunskapsutjämning och till att sänka trösklarna för påverkansarbete i EU-frågor.” ”Det har blivit särskilt tydligt att den offentliga sektorn och civilsamhället är två lika viktiga aktörer i Agenda 2030-arbetet” ”Hållbarhetsfrågorna är här för att stanna, samtidigt som vi kan utlova fler fördjupningar med andra teman i framtiden” ”Någonstans närmade vi oss sakta civilsamhällets unika bidrag till demokratin” ”Vilka, om inte civilsamhället, har erfarenhet av hur demokratin kan såväl diskuteras som faktiskt göras” ”Ni har utmaningarna och vi formerna och mötesplatserna för att skapa god samverkan” ”Genom NOD:s struktur kan vi bidra till ett ökat och väl avvägt deltagande mellan det offentliga och civilsamhället” ”En workshop, ledd av webbutvecklarna, senare stod det klart att mycket tas för givet i vardagen” ”Det var samverkan när det behövdes som mest och fungerade som bäst”