Frukost med demokratisamtal (30/9) – Krymper det unga civilsamhällets utrymme?

Hotet mot det demokratiska samtalet drabbar olika delar av samhället. Att värna om demokratin är att värna om alla de delar av samhället som är under tryck. Demokratin står stark, men ställs också inför utmaningar. Den 30 september bjuder NOD in till ett seminarium om krympande utrymme för unga.

nyhetsbildpodd

En grupp som under de senaste åren varit utsatt är barn och unga. Hur påverkar denna utveckling civilsamhällets framtid? Och vad kan offentliga aktörer och civilsamhället göra?

Emelie Nilsson, verksamhetsledare Politik och Påverkan på LSU, presenterar organisationens rapport ”Vi sluter oss inåt”, som handlar om hat och hot riktat mot ungdomsrörelsen.

Dessutom presenterar Karin Wikman, kommunikatör, och Maria Königsson, jurist, från Brottsoffermyndigheten webbplatsen tystnainte.se och berättar om vilket stöd som finns till unga och andra personer i samhällsdebatten som utsätts för hot och hat.

Varmt välkomna att duka fram kaffe och smörgås, för att sedan ta del av ett viktigt samtal om framtidens demokratiska utveckling.

Praktiskt
Tid och datum: 8.30–9.30, 30 september 2020
Länk till Zoom: Sänds till alla deltagare dagen före seminariet
Anmälan: Sker via denna länk senast den 27 september

Se här för inbjudan i PDF-format.

NOD anordnar en seminarieserie med fokus på krympande utrymme för civilsamhället som ett hot mot demokratin. Detta inom ramen för den demokratideklaration som civilsamhällesparten i NOD har signerat. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Samtalet den 30 september är den första i seminarieserien.