Under våren 2021 anordnar NOD en vecka av demokratilabb, med fokus på civilsamhällets unika bidrag till demokratin. Att du har tillgång till den här sidan innebär att din organisation fått en exklusiv inbjudan att delta i något av veckans temalabb. Varmt välkommen hit!

 

Syftet med demokratilabbet är att ta fram underlag till en avsiktsförklaring som stipulerar civilsamhällets unika bidrag i en demokrati nu och 100 år framåt. 

Vi har valt att kalla formatet för demokratilabb eftersom vi vill skapa ett utrymme för nyfiket undersökande – en mötesplats där vi kan lära av varandra, dela med oss av tidigare erfarenheter och experimentera med viktiga och relevanta frågor.

I labbmiljön får vi möjlighet att testa tankar och resonemang mot varandra, vilket innebär att deltagaren inte behöver komma till demokratilabbet med färdigformulerade ställningstaganden. Avstamp tas i ett fiktiv scenario där vi laborerar med begrepp som nutid och framtid. Det betyder att du som deltagare förväntas vara aktiv under labbet genom att vara generös i diskussioner och även tänka kreativt. 

För att garantera det lustfyllda och meningsfulla utbytet, samtidigt som underlaget till en avsiktsförklaring arbetas fram, är ramarna i demokratilabbet väldigt tydliga. Det innebär att NOD kommer förse labbet med stringent och tydlig processledning, som gör det tryggt för dig som deltagare att förstå vad som förväntas av deltagandet. Mer detaljerad information om labbets specifika tema och innehåll skickas ut i god tid innan labbdagen.

Demokratilabbet är tre timmars kvalitativt experimenterande där alla deltagare bidrar till en mötesplats som laborerar fram ord och mening på vad som faktiskt är civilsamhällets unika bidrag till demokratin.

Vi ser fram emot att träffa dig under en kreativ förmiddag för en stark demokrati! 

För fler frågor om labbet, hör av dig till Jeremija Isakovic eller Veronika Sandmon.

 

tidlinje-inbjudan-labb